BELİS LOGO
Who are we ? (Belis Lansman 1)

Biz kimiz?

Türkiye’nin ilk deneysel iktisat laboratuvarı olan BELIS (BİLGİ Economics Lab of İstanbul), İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin idari ve mali desteğiyle Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Merkezi’nin bir parçası olarak 2009 yılında kurulmuştur.

Murat Sertel, Türkiye’de ileri iktisat teorisinin kurucusu olmakla kalmamış aynı zamanda Türkiye’de ilk iktisat deneylerini yapan bilimadamı olmuştur. Bu nedenle, BELIS’in onun adını taşıyan bir merkezin bünyesinde yeralması son derece anlamlıdır.

BELIS, iktisat teorisinin öngörülerini sınamak, insanların bireysel ve ortaklaşa karar verirken iktisadi ortamlara göre şekillenen davranış biçimlerini araştırmak ve iktisadi kurumların tasarımına rehberlik edecek deneysel araştırmalar yapmak için kurulmuştur. Bu açıdan, BELIS farklı disiplinlerden araştırmacıların çalışmaları için ortak bir zemin olmayı hedeflemektedir. Öte yandan, kısa/uzun dönem dersler ve seminerlerle deneysel iktisatın lisans ve lisansüstü düzeyde öğretilmesi, genel iktisat öğretimini destekleyici deneysel metodların kullanımının tanıtılması amaçlanmaktadır.