BELİS LOGO

Araştırma Fonları

 

Proje Başlığı: Bireysel Servetlerin Farklı İflas Kuralları Altında Yatırım Kararlarına Etkisi: Deneysel Bir Çalışma
Destekleyen Kurumlar/Programlar: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) - ARDEB 1001
Proje Ekibi: Ayça Ebru Giritligil (proje yürütücüsü), Emin Karagözoğlu (proje araştırmacısı), Fatih Mehmet Şenyurd (doktora öğrencisi)
Dönem: 2022-2024

 

Proje Başlığı: Toplumsal Seçim Perspektifinden Kutuplaşma
Destekleyen Kurumlar/Programlar: BİLGİ Araştırma Geliştirme İnovasyon (RDI) Araştırma Fonu
Proje Ekibi: Ayça Ebru Giritligil (proje iş paketi koordinatörü)
Dönem: 2020-2023

 

Proje Başlığı: Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması
Destekleyen Kurumlar/Programlar: TÜBİTAK - ARDEB 1001
Proje Ekibi: Ayça Ebru Giritligil (proje yürütücüsü), Deren Çağlayan (doktora öğrencisi)
Dönem: 2018-2020

 

Proje Başlığı: Pişmanlık ve Hasetin Risk Tavırları Üzerindeki Etkisi
Destekleyen Kurumlar/Programlar: İstanbul Bilgi Üniversitesi - BAP (Bilimsel Araştırma Projesi)
Proje Ekibi: Ayça Ebru Giritligil (proje yürütücüsü)
Dönem: 2018-2019

 

Proje Başlığı: Varlık Dağılımı Karar Sürecinde Birey, Grup ve Toplum Çıkarlarının Çatışması
Destekleyen Kurumlar/Programlar: İstanbul Bilgi Üniversitesi - BAP
Proje Ekibi: Ayça Ebru Giritligil (proje yürütücüsü), Deren Çağlayan (doktora öğrencisi)
Dönem: 2017-2018

 

Proje Başlığı: Stratejik Davranış, Denk Bilgi Varlığında Korunur mu?
Destekleyen Kurumlar/Programlar: TÜBİTAK - ARDEB 1002 ve İstanbul Bilgi Universitesi - BAP
Proje Ekibi: Walter Trockel (proje yürütücüsü), Papatya Duman (doktora öğrencisi) 
Dönem: 2017-2018

 

Proje Başlığı: Ortak Üretimli Deneysel Pazarlık Oyularına Yeni Yaklaşımlar
Destekleyen Kurumlar/Programlar: TÜBİTAK - ARDEB 1001
Proje Ekibi: Emin Karagözoğlu (proje yürütücüsü), Ayça Ebru Giritligil (araştırmacı)
Dönem: 2014-2016

 

Proje Başlığı: Gelir Etkisi ve İşgücü Arzı
Destekleyen Kurumlar/Programlar: TÜBİTAK - ARDEB 1002
Proje Ekibi: Ayça Ebru Giritligil (proje yüütücüsü), Deniz Nebioğlu (araştırmacı)
Dönem: 2013-2014

 

Proje Başlığı: Grup Kimliğinin Bireysel Karar Verme Mekanizması Üzerindeki Rolü: Cinsiyet ve Kültürel Faktörler Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Destekleyen Kurumlar/Programlar: TÜBİTAK - ARDEB 1001
Proje Ekibi: Ayça Ebru Giritligil (proje yürütücüsü)
Dönem: 2010-2011

 

Proje Başlığı: The Role of the Social Comparison in Economics Decisions under Uncertainty
Destekleyen Kurumlar/Programlar:Junta de Andalucia / Project of Excellence
Proje Ekibi: Nikos Georgantzis (proje yürütücüsü)
Dönem:  2009-2010